Thursday 19 September 2019

Flash News

  • <<<<मंगाेल भिजन साप्ताहिक पत्रिकाकाे इ. पत्रिका अब www.mongolvision.com मा अनलाइन पढ्न सकिनेछ>>>>
  • <<<<<समाचार एवं बिज्ञापनकाे लागी मंगाेल भिजनकाे तल दिइएकाे नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ>>>>
हाम्रो टीम
Sanjuhang Mongol

नाम : Sanjuhang Mongol

पद : Computer operator

सम्पर्क नम्बर : 9815935800

इमेल : limbusanjuhang99@gmail.com

Lassim Hang Limbu

नाम : Lassim Hang Limbu

पद : Chief Reporter

सम्पर्क नम्बर : 9814035541

इमेल : anarchymongol27@gmail.com

Baneera Meche

नाम : Baneera Meche

पद : Office Assistance

सम्पर्क नम्बर : 9817045517

इमेल : baneerameche11@gmail.com

Sudeep Sinjali

नाम : Sudeep Sinjali

पद : Co-Editor

सम्पर्क नम्बर : 9819439343

इमेल : sandeepmongol@gmail.com

Melina Tamang

नाम : Melina Tamang

पद : Marketing Manager

सम्पर्क नम्बर : 9816063459

इमेल : melinatamang15@gmail.com

Dilip Dhimal

नाम : Dilip Dhimal

पद : Chief Editor

सम्पर्क नम्बर : 9842671181

इमेल : dilipdhimalmongol1985@gmail.com

Prem Chri Sherpa (Dikpal)

नाम : Prem Chri Sherpa (Dikpal)

पद : Director

सम्पर्क नम्बर : 9851063556

इमेल : princedikpal@gmail.com

Raj Kumar Gurung

नाम : Raj Kumar Gurung

पद : Managing-Director

सम्पर्क नम्बर : 9842642240

इमेल : tamurajkumar799@gmail.com